לפניות בנושא הרשמה למכינה - ראו "הצטרפות למכינה"


כתובת:
מכינת ערבה
מושב חצבה
ד.נ. ערבה
86815

טלפון: 08-9976977

פקס: 089976966