משפחות מאמצות-

במהלך השנה מתארחים תלמידי המכינה בזוגות אצל משפחות במושב ובמושבים סמוכים (בחצבה – בעידן ועין יהב). המשפחות הם הבית החם של החניכים במהלך השנה וכחלק מהאירוח נחשפים החניכים לעיסוקיהם (חקלאות בעיקר) ואורח החיים היום יומי של אנשי הערבה.
האירוח אצל המשפחות הוא חלק מהותי מהחיבור בין חניכי מכינות חצבה ופארן לערבה ולאוכלוסייה הנפלאה המתגוררת בה. האירוח גם מסייע לתחושת הביתיות וליצירת מקום נוח, משפחתי ונעים בתוך הלו"ז המכינתי.