"העבודה הגדולה והפורייה מולידה גם כוחות גדולים...ועוד יותר אומר לך – גם להטבת מצב החינוך בארץ-ישראל צריך להתחיל מהטבת היחס של תושבי ארץ-ישראל לעבודה עצמית על הקרקע... מאיזה צד שנשקיף על זה דרושים לנו אנשים ודרושה עבודה"
א.ד. גורדון
 
"עבודת האדמה היא נחמת הארץ, גאולת ישראל. המצווה הראשונה לעולי גולה... תחילת גלותנו הייתה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ותחילת גאולתנו היא בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה"
הרב צ.ה. קלישר
 
שנים רבות חלפו מאז כתבו א.ד גורדון והרב קלישר את דבריהם ונראה כי קולם עוד מהדהד ורלוונטי גם לתקופתנו. בדורנו אנו, העבודה הפיזית והיצרנית ובפרט החקלאית ניתנה ל"ידיים זרות" ובשכר נמוך, מוקצית מחמת מיאוס. די להסתכל על מספר העובדים הזרים המועסקים בחקלאות ביחס למספר הישראלים העוסקים בכך על מנת להבין את עומקו של המשבר. זניחת עבודת האדמה ועבודות הכפיים האחרות בחברה המערבית משקפים תהליכים נרחבים הקשורים ברדיפה אחר עושר מיידי, בחיפוש אחר "דרכי קיצור" ועוד.
בעבודה בחקלאות במכינה המשולבת בלוח הזמנים השנתי אנו מבקשים לתת מענה מסוים לרוח התקופה. החניכים מקיימים כ-3 סדרות שנתיות מרכזיות בהן עובדים בחקלאות בחממות אצל חקלאים מהמושבים חצבה ועידן ובנוסף על כך ימי עבודה בודדים הפזורים לאורך כל השנה. המעסיקים אחראים ללוות ולחנוך את החניכים בעבודתם וכמו כן לאספם ולהחזירם אל המכינה. בנוסף, אנו מחזיקים בשטח המכינה 2 חממות- גדולה וקטנה (סה"כ- 2 דונם חממות) המשמשות לגידול עצמי של ירקות עבור מטבח המכינה. הכשרת חממות המכינה, השתילה בהן, ליווי הגידול והקטיף מתבצעים באופן בלעדי על ידי החניכים ומלווים בהתנדבות על ידי חקלאים מקומיים.                                                                                                
אנו מאמינים שאת הדור הצומח בראשיתה של המאה ה-21 חשוב לחבר אל שורשיו, תרתי משמע. אל שורשי קיומנו המגיעים מן האדמה ותוצרתה ואל שורשי קיומנו הקשורים בארץ הזו. אנו מאמינים כי העבודה החקלאית, הפיזית, הקבועה, המחייבת, בשעות הבוקר המוקדמות יש משום הכשרה פיזית ומנטאלית לכוחות האדם גם עבור תחומי חיים רבים אחרים.