חזון המכינה
"ערבה- מכינה ישראלית למנהיגות חברתית" תכשיר ותפתח מנהיגות צעירה וערכית למרחבי העשייה השונים במדינת ישראל- צבא, משפט, אומנות, חינוך, פוליטיקה ועוד. מנהיגות היונקת את כוחה מתוך קשר לארץ ישראל, לעם ולמקורות ישראל. מנהיגות בעלת מוסר חברתי ורגישות אנושית, מנהיגות שראשיתה בדוגמא אישית בחזקת "נאה דורש נאה מקיים".
המכינה תחנך לערכי היהדות, הציונות, התרומה למדינה ולקהילה, לערך עבודת האדמה ושמירת הסביבה, לשירות צבאי מלא ומשמעותי, להומניזם, לשוויון ולכבוד לאחר.
המכינה תהיה פתוחה בפני כלל תלמידי כיתות י"ב אשר יהיו מעוניינים בדחיית שרותם הצבאי בשנה על מנת לגבש, לכוון ולבסס את המשך מסלול חייהם.
המכינה תפעל להשתלב במרקם החיים בכל יישובי הערבה התיכונה ולהוות גורם משפיע ומחזק בתוך המערכת החינוכית והחברתית שבה.
 
איך זה עובד?
מכינת ערבה פועלת בשתי מכינות נפרדות- בחצבה ובפארן. כל מכינה פועלת במסגרת קבוצתית נפרדת ועוברת את מהלך השנה בצורה עצמאית.
השנה מיועדת לבוגרי י"ב המעוניינים לדחות את שירותם הצבאי, נפתחת בתחילת חודש ספטמבר ומסתיימת בסוף חודש יוני, סה"כ 44 שבועות.
שבועות השגרה מורכבים מלימודים עיוניים בנושאים רבים ומגוונים הממלאים את מירב השבוע, התנדבות בערבה ובדרום הארץ במשך יום וחצי בשבוע, כושר גופני, משפחות מאמצות ממושבי הערבה ופעילויות קבוצתיות. השבתות במכינה מתאפיינות באווירה מיוחדת ובזמן מנוחה ועיבוד לעמל של ימי המעשה, והן נערכות במכינה כל שבת שניה.
במהלך השנה ישנם שבועות רבים מחוץ למכינה. מטרת "שבועות החוץ" היא לרכוש כלים ומיומנויות שלא ניתן לרכוש בשבוע שגרה, ולפתח מבט ראייה רחב על החברה הישראלית. השבועות כוללים שבועות טיול להכרת הארץ, שבועות מקצועיים, סדרות בנושא ממוקד ופרויקטים של תרומה לקהילה.
בין שבועות החוץ ניתן למנות את השבועות הבאים-

טיול סוכות- טיול בן שלושה ימים בצפון הארץ

שבוע ניווטים- שבוע מקצועי בו רוכשים כלים ראשוניים להכרות עם השטח ומיומנויות שטח בסיסיות.

טיול חנוכה- טיול בן שלושה ימים במרחבי הנגב

זהות בדויה- שבוע להכרת החברה הישראלית לגווניה

שבוע אמצע- שבוע של עצירה משטף החיים במטרה לחדד את דרכנו עד לכאן ומכאן והלאה.

סדרת הישרדות- סדרה בת שבוע ימים בשטח, להכרות מעמיקה עם אתגרי השטח והנפש.

סדרת יו"ש- סדרה מרחבית הפותחת צוהר לעולמות לא מוכרים ולסוגיית יסוד המעסיקה את החברה בישראל שנים ארוכות.

סדרת תל אביב ירושלים- סדרה הנוגעת בפערי התרבויות במדינת ישראל ובשאלות היסוד שמציב הקונפליקט בין הערים.

חובק ישראל- מסע בן שלושה שבועות רצופים "החובק" את ארצנו הקטנה, נופיה ואנשיה. המסע נע בין השטח הפתוח לתווך העירוני וכולל מפגשים רבים ומגוונים עם חוויות ואנשים שונים.

סדרות חקלאות- מספר ימים מרוכזים על פני השנה בהם עובדים בחקלאות במושבי הערבה, מ 44 שבועות, מתחילת ספטמבר ועד סוף יוני.

פרויקטים של תרומה לקהילה- ימים מרוכזים בהם פועלים בערים שונות בדרום בפעילויות התנדבות ממוקדות של החניכים.